فردیناند ویکتور اوژن دلاكروا - Eugène Delacroix

نوع:
  • رنگبندی: