عکس نقاشی Snowscape با گاوها در Montfoucault Camille Pissarro

تابلو نقاشی Snowscape با گاوها در Montfoucault Camille Pissarro

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی Snowscape با گاوها در Montfoucault Camille Pissarro
نقاش: كامی پیسارو - Camille Pissarro
تاریخ خلق 1874/1874
نوع Paintings
متریال و ابزار Oil on canvas
ابعاد 18 3/4 x 20 1/4 inches

موضوعات مرتبط :

رنگ روغن 5977 نقاشی پستانداران 717 نقاشی امپرسیونیسم 1199 نقاشی Camille Pissarro 110 نقاشی High Museum of Art 40 نقاشی