عکس نقاشی Pont Neuf پاریس Pierre-Auguste Renoir

تابلو نقاشی Pont Neuf پاریس Pierre-Auguste Renoir

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی Pont Neuf پاریس Pierre-Auguste Renoir
نقاش: پیر آگوست رنوار - Pierre-Auguste Renoir
تاریخ خلق 1872
ابعاد w93.7 x h75.3 cm (overall)
نوع Painting
متریال و ابزار oil on canvas
هنرمند Auguste Renoir
موضوع France, exterior
مدرسه French

موضوعات مرتبط :

فرانسه 2085 نقاشی پاریس 1125 نقاشی رنگ روغن 5977 نقاشی هنر مدرن 3513 نقاشی امپرسیونیسم 1199 نقاشی Pierre-Auguste Renoir 131 نقاشی National Gallery of Art, Washington DC 2093 نقاشی