عکس نقاشی PH 619 Clyfford Still

تابلو نقاشی PH 619 Clyfford Still

0 تومان
دانلود عکس نقاشی PH 619 Clyfford Still
نقاش: Clyfford Still
تاریخ خلق 1930/1931
محل خلق اثر Killam, Alberta, Canada
ابعاد h33.62 x w47.82 in
نوع Paintings
متریال و ابزار Oil on cnavas

موضوعات مرتبط :

رنگ روغن 5977 نقاشی اکسپرسیونیسم 555 نقاشی هنر مدرن 3513 نقاشی کانادا 72 نقاشی Clyfford Still 84 نقاشی کیلام 5 نقاشی Clyfford Still Museum 81 نقاشی