عکس نقاشی Mar أ در ساحل در Biarritz یا Contre jour Joaquín Sorolla

تابلو نقاشی Mar أ در ساحل در Biarritz یا Contre jour Joaquín Sorolla

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی Mar أ در ساحل در Biarritz یا Contre jour Joaquín Sorolla
نقاش: خواکین سورویا - Joaquín Sorolla
تاریخ خلق 1906
نقاش Joaquأ­n Sorolla y Bastida
عنوان اصلی Marأ­a en la playa de Biarritz o Contraluz
نوع Painting

موضوعات مرتبط :

فرانسه 2085 نقاشی امپرسیونیسم 1199 نقاشی لومینیسم 125 نقاشی Joaquأ­n Sorolla 54 نقاشی بیاریتز 3 نقاشی Museo Sorolla 30 نقاشی