عکس نقاشی Le verre de porto (میز ناهارخوری در شب) John Singer Sargent

تابلو نقاشی Le verre de porto (میز ناهارخوری در شب) John Singer Sargent

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی Le verre de porto (میز ناهارخوری در شب) John Singer Sargent
نقاش: جان سینگر سارجنت - John Singer Sargent
تاریخ خلق 1884
محل اثر هنری United States
نقاش John Singer Sargent
اعتبار Gift of the Atholl McBean Foundation
ابعاد w666.75 x h514.35 in
نوع Painting

موضوعات مرتبط :

شیشه 487 نقاشی امپرسیونیسم 1199 نقاشی امپرسیونیسم آمریکایی 274 نقاشی John Singer Sargent 80 نقاشی آلبرت ویکرز برین 1 نقاشی de Young Museum 45 نقاشی