عکس نقاشی Le Moulin de la Galette Vincent van Gogh

تابلو نقاشی Le Moulin de la Galette Vincent van Gogh

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی Le Moulin de la Galette Vincent van Gogh
نقاش: ونسان ون گوک - Vincent van Gogh
تاریخ خلق ca. 1886/ 1887
تکنیک Oil on canvas
ابعاد w500 x h610 mm
نقاش Vincent van GOGH
کلکسیون Museo Nacional de Bellas Artes
نوع Painting

موضوعات مرتبط :

فرانسه 2085 نقاشی پاریس 1125 نقاشی آرژانتین 330 نقاشی بوینس آیرس 289 نقاشی پست امپرسیونیسم 1242 نقاشی Vincent van Gogh 184 نقاشی مونمارتر 24 نقاشی Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina 58 نقاشی