عکس نقاشی Friar Pedro شاخه El Maragato به عنوان اسب خود را اجرا می کند Francisco Goya

تابلو نقاشی Friar Pedro شاخه El Maragato به عنوان اسب خود را اجرا می کند Francisco Goya

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی Friar Pedro شاخه El Maragato به عنوان اسب خود را اجرا می کند Francisco Goya
نقاش: فرانسیس گویا - Francisco Goya
تاریخ خلق About 1806
ابعاد 11 1/2 x 15 5/8 in. (29.2 x 38.5 cm)
نوع Painting

موضوعات مرتبط :

پستانداران 717 نقاشی رمانتیسم 1005 نقاشی اسب 154 نقاشی Francisco Goya 254 نقاشی The Art Institute of Chicago 93 نقاشی