عکس نقاشی El Entierro de la Sardina Francisco Goya

تابلو نقاشی El Entierro de la Sardina Francisco Goya

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی El Entierro de la Sardina Francisco Goya
نقاش: فرانسیس گویا - Francisco Goya
تاریخ خلق 1808/1812
ابعاد w60 x h82 cm
نوع Paintings

موضوعات مرتبط :

رمانتیسم 1005 نقاشی Francisco Goya 254 نقاشی Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 41 نقاشی