عکس نقاشی Der Rote Turm I Lyonel Feininger

تابلو نقاشی Der Rote Turm I Lyonel Feininger

0 تومان
دانلود عکس نقاشی Der Rote Turm I Lyonel Feininger
نقاش: Lyonel Feininger
تاریخ خلق 1930/1930
ابعاد w82 x h100 cm
نوع Gemأ¤lde
متریال و ابزار أ–l auf Leinwand

موضوعات مرتبط :

اکسپرسیونیسم 555 نقاشی هنر مدرن 3513 نقاشی کوبیسم 257 نقاشی اکسپرسیونیسم آلمانی 153 نقاشی Lyonel Feininger 5 نقاشی Conference of National Cultural Institutions 5 نقاشی