عکس نقاشی Clotilde در لباس خاکستری Joaquín Sorolla

تابلو نقاشی Clotilde در لباس خاکستری Joaquín Sorolla

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی Clotilde در لباس خاکستری Joaquín Sorolla
نقاش: خواکین سورویا - Joaquín Sorolla
تاریخ خلق 1900
نقاش Joaquأ­n Sorolla y Bastida
عنوان اصلی Clotilde con traje gris
نوع Painting

موضوعات مرتبط :

هنر مدرن 3513 نقاشی لباس 147 نقاشی امپرسیونیسم 1199 نقاشی لومینیسم 125 نقاشی Joaquأ­n Sorolla 54 نقاشی Museo Sorolla 30 نقاشی