عکس نقاشی Charing Cross Bridge لندن Camille Pissarro

تابلو نقاشی Charing Cross Bridge لندن Camille Pissarro

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی Charing Cross Bridge لندن Camille Pissarro
نقاش: كامی پیسارو - Camille Pissarro
متریال و ابزار oil on canvas
اعتبار اثر Collection of Mr. and Mrs. Paul Mellon
ابعاد overall: 60 x 90 cm (23 5/8 x 35 7/16 in.) framed: 71.8 x 104.1 x 4.1 cm (28 1/4 x 41 x 1 5/8 in.)
نوع اثر هنری Painting
مدرسه هنرمند French
ملیت هنرمند French
درباره هنرمند French, 1830 - 1903

موضوعات مرتبط :

رنگ روغن 5977 نقاشی انگلیس 877 نقاشی لندن 523 نقاشی انگلیس 1029 نقاشی امپرسیونیسم 1199 نقاشی پست امپرسیونیسم 1242 نقاشی Camille Pissarro 110 نقاشی نئو امپرسیونیسم 81 نقاشی National Gallery of Art, Washington DC 2093 نقاشی