عکس نقاشی Black Spot Wassily Kandinsky

تابلو نقاشی Black Spot Wassily Kandinsky

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی Black Spot Wassily Kandinsky
نقاش: واسیلی کاندینسکی - Wassily Kandinsky
تاریخ خلق 1921
تکنیک Oil on canvas
ابعاد w120 x h138 cm
عنوان اصلی Schwarzer Fleck
نوع painting

موضوعات مرتبط :

رنگ روغن 5977 نقاشی اکسپرسیونیسم 555 نقاشی هنر مدرن 3513 نقاشی هنرهای تجسمی 177 نقاشی اکسپرسیونیسم آلمانی 153 نقاشی Wassily Kandinsky 22 نقاشی Kunsthaus Zأ¼rich 12 نقاشی