عکس نقاشی Autorretrato ante el caballete Francisco Goya

تابلو نقاشی Autorretrato ante el caballete Francisco Goya

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی Autorretrato ante el caballete Francisco Goya
نقاش: فرانسیس گویا - Francisco Goya
تاریخ خلق 1785
نوع Paintings

موضوعات مرتبط :

رنگ روغن 5977 نقاشی رمانتیسم 1005 نقاشی Francisco Goya 254 نقاشی Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 41 نقاشی