عکس نقاشی یک Capriote John Singer Sargent

تابلو نقاشی یک Capriote John Singer Sargent

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی یک Capriote John Singer Sargent
نقاش: جان سینگر سارجنت - John Singer Sargent
تاریخ خلق 1878
ابعاد w631.8 x h768.3 mm
نوع Paintings
متریال و ابزار Oil on canvas
نوشته تصویر Lower right: John S. Sargent/Capri. 1878
توسط John Singer Sargent

موضوعات مرتبط :

رنگ روغن 5977 نقاشی امپرسیونیسم 1199 نقاشی امپرسیونیسم آمریکایی 274 نقاشی John Singer Sargent 80 نقاشی museum of fine arts 1 نقاشی boston 1 نقاشی