عکس نقاشی چهار دختران August Macke

تابلو نقاشی چهار دختران August Macke

0 تومان
دانلود عکس نقاشی چهار دختران August Macke
نقاش: August Macke
تاریخ خلق 1912 - 1913
ابعاد w810 x h1050 cm
نوع Oil on canvas

موضوعات مرتبط :

رنگ روغن 5977 نقاشی اکسپرسیونیسم 555 نقاشی هنر مدرن 3513 نقاشی کوبیسم 257 نقاشی اکسپرسیونیسم آلمانی 153 نقاشی گروه سوار آبی 68 نقاشی August Macke 16 نقاشی Museum Kunstpalast 29 نقاشی