عکس نقاشی چشم انداز با سنگ Gustave Courbet

تابلو نقاشی چشم انداز با سنگ Gustave Courbet

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی چشم انداز با سنگ Gustave Courbet
نقاش: گوستاو کوربه - Gustave Courbet
ابعاد 73 x 92 cm
نوع paintings
ناشر Museum of Fine Arts Budapest
متریال و ابزار oil on canvas
شماره انبارداری 396.B

موضوعات مرتبط :

رنگ روغن 5977 نقاشی واقع گرایی 886 نقاشی Gustave Courbet 60 نقاشی Museum of Fine Arts, Budapest 93 نقاشی