عکس نقاشی نیلوفرهای آب (Nymph أ © as) Claude Monet

تابلو نقاشی نیلوفرهای آب (Nymph أ © as) Claude Monet

0 تومان
دانلود عکس نقاشی نیلوفرهای آب (Nymph أ © as) Claude Monet
نقاش: کلود مونه - Claude Monet
تاریخ خلق 1907
ابعاد w81.2 x h92.1 cm (unframed)
اعتبار The Museum of Fine Arts, Houston, gift of Mrs. Harry C. Hanszen
نوع Painting
متریال و ابزار Oil on canvas

موضوعات مرتبط :

فرانسه 2085 نقاشی رنگ روغن 5977 نقاشی هنر مدرن 3513 نقاشی امپرسیونیسم 1199 نقاشی آبشار 71 نقاشی Claude Monet 180 نقاشی جیرنی 13 نقاشی The Museum of Fine Arts, Houston 474 نقاشی