عکس نقاشی فرار روچفورت Édouard Manet

تابلو نقاشی فرار روچفورت Édouard Manet

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی فرار روچفورت Édouard Manet
نقاش: ادوارد مانه - Édouard Manet
تاریخ خلق circa 1881
ابعاد w730 x h800 cm
نقاش Edouard Manet
عنوان اصلی L'أ©vasion de Rochefort
اعتبار آ© Musأ©e d'Orsay, dist.RMN / Patrice Schmidt
اطلاعات هنرمند http://www.musee-orsay.fr/en/collections/dossier-manet/chronology.html
نوع Oil on canvas

موضوعات مرتبط :

فرانسه 2085 نقاشی رنگ روغن 5977 نقاشی هنر مدرن 3513 نقاشی امپرسیونیسم 1199 نقاشی أ‰douard Manet 125 نقاشی خورشید گرفتگی 22 ژانویه 1879 1 نقاشی musأ©e d’orsay 4 نقاشی paris 4 نقاشی