عکس نقاشی سه دختر در کلاه زرد نارنجی من August Macke

تابلو نقاشی سه دختر در کلاه زرد نارنجی من August Macke

0 تومان
دانلود عکس نقاشی سه دختر در کلاه زرد نارنجی من August Macke
نقاش: August Macke
تاریخ خلق 1913
محل خلق اثر Bonn, Germany
موقعیت Germany
ابعاد w875 x h1040 cm (framed)
نوع paintings
متریال و ابزار Oil on canvas

موضوعات مرتبط :

رنگ روغن 5977 نقاشی اکسپرسیونیسم 555 نقاشی هنر مدرن 3513 نقاشی کلاه 52 نقاشی اکسپرسیونیسم آلمانی 153 نقاشی گروه سوار آبی 68 نقاشی August Macke 16 نقاشی Gemeentemuseum 17 نقاشی