عکس نقاشی زندگی با لاله ها August Macke

تابلو نقاشی زندگی با لاله ها August Macke

0 تومان
دانلود عکس نقاشی زندگی با لاله ها August Macke
نقاش: August Macke
تاریخ خلق 1912
ابعاد w36.1 x h50.2 cm
نوع Painting

موضوعات مرتبط :

گیاه 577 نقاشی اکسپرسیونیسم 555 نقاشی هنر مدرن 3513 نقاشی اکسپرسیونیسم آلمانی 153 نقاشی گروه سوار آبی 68 نقاشی لاله 5 نقاشی August Macke 16 نقاشی Oldenburg State Museum for Art and Cultural History 8 نقاشی