عکس نقاشی زندگی با سیب Paul Cézanne

تابلو نقاشی زندگی با سیب Paul Cézanne

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی زندگی با سیب Paul Cézanne
نقاش: پل سزان - Paul Cézanne
تاریخ خلق 1895 - 1898
سبک Post-Impressionism
ابعاد w927 x h686 mm
عنوان اصلی Nature morte
نوع Painting
متریال و ابزار Oil on canvas

موضوعات مرتبط :

رنگ روغن 5977 نقاشی گیاه 577 نقاشی هنر مدرن 3513 نقاشی کوبیسم 257 نقاشی سیب 23 نقاشی پست امپرسیونیسم 1242 نقاشی Paul Cأ©zanne 127 نقاشی MoMA The Museum of Modern Art 41 نقاشی