عکس نقاشی خانه شیرین خانه Winslow Homer

تابلو نقاشی خانه شیرین خانه Winslow Homer

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی خانه شیرین خانه Winslow Homer
نقاش: وینسلو هومر - Winslow Homer
تاریخ خلق c. 1863
ابعاد w41.9 x h54.6 cm (overall)
نوع Painting
متریال و ابزار oil on canvas
نقاش Winslow Homer
موضوع United States, Civil War
مدرسه American

موضوعات مرتبط :

رنگ روغن 5977 نقاشی واقع گرایی 886 نقاشی رئالیسم آمریکایی 300 نقاشی Winslow Homer 55 نقاشی National Gallery of Art, Washington DC 2093 نقاشی