عکس نقاشی خانم های جوان در بانک سین â € "قطعه یک نقاشی (زن با گل در کلاه او) Gustave Courbet

تابلو نقاشی خانم های جوان در بانک سین â € "قطعه یک نقاشی (زن با گل در کلاه او) Gustave Courbet

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی خانم های جوان در بانک سین â € "قطعه یک نقاشی (زن با گل در کلاه او) Gustave Courbet
نقاش: گوستاو کوربه - Gustave Courbet
تاریخ خلق 1857
نوع painting

موضوعات مرتبط :

رنگ روغن 5977 نقاشی گل 216 نقاشی واقع گرایی 886 نقاشی Gustave Courbet 60 نقاشی The National Gallery in Prague 13 نقاشی