عکس نقاشی جولیتا کوربت یکی از اعضای خانواده است Gustave Courbet

تابلو نقاشی جولیتا کوربت یکی از اعضای خانواده است Gustave Courbet

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی جولیتا کوربت یکی از اعضای خانواده است Gustave Courbet
نقاش: گوستاو کوربه - Gustave Courbet
تاریخ خلق ca. 1841 - ca.1841
تکنیک Oil on canvas
ابعاد w190 x h240 mm
نقاش Gustave COURBET
نوع Painting

موضوعات مرتبط :

رنگ روغن 5977 نقاشی واقع گرایی 886 نقاشی Gustave Courbet 60 نقاشی Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina 58 نقاشی