عکس نقاشی بند است Paul Cézanne

تابلو نقاشی بند است Paul Cézanne

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی بند است Paul Cézanne
نقاش: پل سزان - Paul Cézanne
تاریخ خلق about 1877 - 1879
ابعاد w562 x h470 mm
نوع Paintings
متریال و ابزار Oil on canvas
توسط Paul Cأ©zanne

موضوعات مرتبط :

فرانسه 2085 نقاشی رنگ روغن 5977 نقاشی هنر مدرن 3513 نقاشی کوبیسم 257 نقاشی پست امپرسیونیسم 1242 نقاشی Paul Cأ©zanne 127 نقاشی اوورس سو اویز 12 نقاشی Museum of Fine Arts, Boston 85 نقاشی