عکس نقاشی بانوی با یک فن Édouard Manet

تابلو نقاشی بانوی با یک فن Édouard Manet

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی بانوی با یک فن Édouard Manet
نقاش: ادوارد مانه - Édouard Manet
ابعاد 89.5 أ— 113 cm
نوع paintings
ناشر Museum of Fine Arts Budapest
متریال و ابزار oil on canvas
شماره انبارداری 368.B

موضوعات مرتبط :

رنگ روغن 5977 نقاشی هنر مدرن 3513 نقاشی امپرسیونیسم 1199 نقاشی واقع گرایی 886 نقاشی أ‰douard Manet 125 نقاشی Museum of Fine Arts, Budapest 93 نقاشی