عکس نقاشی باغ سبز Camille Pissarro

تابلو نقاشی باغ سبز Camille Pissarro

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی باغ سبز Camille Pissarro
نقاش: كامی پیسارو - Camille Pissarro
تاریخ خلق 1878
تکنیک Oil
ابعاد w459 x h552 cm
نام هنرمند م‚«مƒںمƒ¼مƒ¦مƒ»مƒ”م‚µمƒ­
متریال و ابزار canvas

موضوعات مرتبط :

فرانسه 2085 نقاشی رنگ روغن 5977 نقاشی هنر مدرن 3513 نقاشی امپرسیونیسم 1199 نقاشی پونتویز 13 نقاشی Camille Pissarro 110 نقاشی bridgestone museum of art 1 نقاشی ishibashi foundation 1 نقاشی