عکس نقاشی اثر برف در معادن Gustave Courbet

تابلو نقاشی اثر برف در معادن Gustave Courbet

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی اثر برف در معادن Gustave Courbet
نقاش: گوستاو کوربه - Gustave Courbet
تاریخ خلق c.1870
تکنیک Oil
ابعاد w602 x h430 cm
نام هنرمند م‚®مƒ¥م‚¹م‚؟مƒ¼مƒ´مƒ»م‚¯مƒ¼مƒ«مƒ™
نوع painting
متریال و ابزار canvas

موضوعات مرتبط :

رنگ روغن 5977 نقاشی واقع گرایی 886 نقاشی Gustave Courbet 60 نقاشی Bridgestone Museum of Art, Ishibashi Foundation 33 نقاشی