عکس نقاشی اتاق خواب ون گوگ در آرل Vincent van Gogh

تابلو نقاشی اتاق خواب ون گوگ در آرل Vincent van Gogh

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی اتاق خواب ون گوگ در آرل Vincent van Gogh
نقاش: ونسان ون گوک - Vincent van Gogh
تاریخ خلق 1889
ابعاد w740 x h570 mm
نقاش Vincent van Gogh
عنوان اصلی La chambre de Van Gogh أ  Arles
اعتبار آ© Musأ©e d'Orsay, dist. RMN
نوع Oil on canvas

موضوعات مرتبط :

رنگ روغن 5977 نقاشی پست امپرسیونیسم 1242 نقاشی Vincent van Gogh 184 نقاشی Musأ©e d’Orsay, Paris 133 نقاشی