عکس نقاشی آبشار در Adirondacks Winslow Homer

تابلو نقاشی آبشار در Adirondacks Winslow Homer

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی آبشار در Adirondacks Winslow Homer
نقاش: وینسلو هومر - Winslow Homer
محل اثر هنری United States
متریال و ابزار Watercolor on paper
اعتبار Gift of Charles Lang Freer
کلکسیون Freer Gallery of Art

موضوعات مرتبط :

آبرنگ 703 نقاشی آمریکا 2228 نقاشی واقع گرایی 886 نقاشی آبشار 71 نقاشی رئالیسم آمریکایی 300 نقاشی Winslow Homer 55 نقاشی Freer and Sackler Galleries 252 نقاشی