عکس نقاشی آبراهه در مارلی Alfred Sisley

تابلو نقاشی آبراهه در مارلی Alfred Sisley

*
*
*
0 تومان
دانلود عکس نقاشی آبراهه در مارلی Alfred Sisley
نقاش: آلفرد سیسلی - Alfred Sisley
تاریخ خلق 1874
محل خلق اثر Europe
ابعاد w813 x h543 cm (Complete)
نوع Painting
متریال و ابزار Oil on canvas

موضوعات مرتبط :

رنگ روغن 5977 نقاشی امپرسیونیسم 1199 نقاشی Alfred Sisley 39 نقاشی The Toledo Museum of Art 46 نقاشی